Knihovna v říjnu ... sticky icon

Výstava

od 4. do 27. října              Temperou, tužkou, pastelkou…
Výstava výtvarných prací dětí Základní umělecké školy B. M. Černohorského
  

Přednášky, kurzy

úterý 18. října      Pavel Kosatík
17 hodin               O psaní, knihách, osobnostech a českých dějinách…

Pavel Kosatík (1962) je autorem literatury faktu. Ve svých knihách se věnuje novodobé české historii na kterou nazírá očima hlavních aktérů. V posledních letech vydal knihy: Emil Běžec, Baronka v opeře, Tigrid poprvé, Věra Čáslavská - život na Olympu, Česká inteligence, Ferdinand Peroutka, Osm žen z Hradu a další. Napsal scénář k televiznímu cyklu České století, který mapoval klíčové události 20. století. Vstupné 50 Kč.

Akademie celoživotního vzdělávání

Akademie celoživotního vzdělávání KAPITOLY Z ČESKÝCH DĚJIN
Cyklus čtyř přednáše
k zaměřených na život a dílo Karla IV.
a historii našeho regionu

Program:

Čtvrtek 13. října      Mladí Karla IV. a jeho matka Eliška Přemyslovna
17 hodin                
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.,  česká historička působící v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Čtvrtek 27. října       Anglický pilot Miloslav Havlíček (1906 - 1982)
17 hodin                   Přednáší Michal Plavec, historik, novinář a kurátor sbírky letectví Národního technického muzea v Praze. Přednáška ke 110. výročí narození rodáka z Úmyslovic Miloslava Havlíčka, který  létal od 20. let v československém letectvu.

Čtvrtek 3. listopadu         Čtyři manželky Karla IV.
17 hodin                           
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.,  česká historička působící v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Čtvrtek 24. listopadu     Nové archeologické objevy z Nymburka      
17 hodin                        
Přednáší Mgr. Andrej Lamprecht, archeolog Polabského muzea. Krátké přiblížení zajímavostí z výzkumů Polabského muzea v letech 2006-2016. Přednáška bude doplněná o prohlídku autentických artefaktů.

Vstupné na jednotlivé přednášky 40 Kč

Virtuální univerzita třetího věku

 

Genealogie.
Hledáme své předky


Knihovna od podzim opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku tentokrát s názvem „Genealogie“.  Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže s tématem a šest semestrů společného setkávání a e-learnningového studia završit slavnostní promocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní. Kurzovné za jeden  semestr je 300 Kč.

LEKCE

DATUM

ČAS

1. lekce

5. 10. 2016

9:30 – 11:00

2. lekce

19. 10. 2016

9:30 – 11:00

3. lekce

2. 11. 2016

9:30 – 11:00

4. lekce

16. 11. 2016

9:30 – 11:00

5. lekce

30. 11. 2016

9:30 – 11:00

6. lekce

14. 12. 2016

9:30 – 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. Lektorem přednášek je Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

Osnova:

  1. Úvod do genealogie a její dějiny
  2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
  3. O matrikách
  4. Využití archivních materiálů ke studiu předků
  5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
  6. Rodové kroniky a srazy

Knihovna dětem

Od 3. Do 31.10.             Přiveď kamaráda

Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš ho během října přihlásit. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny na rok zdarma a ty získáš odměnu.

KNIHA DO VLAKU sticky icon

     Na českých nádražích se začaly objevovat regály s knihami. Cestující si mohou knížky půjčit na jízdu vlakem a vrátit je pak do podobné knihovničky v cílové stanici nebo vrátit zpět. Do projektu Kniha do vlaku se zapojilo mnoho knihoven v celé republice s cílem rozšiřovat čtenářství a také dát druhou šanci knihám, které by jinak skončily ve sběru. Vše funguje na principu „vezmi knihu, vrať knihu“, nemusí být stejná. Do knihovničky je dovoleno umístit libovolné knihy, pokud po obsahové stránce odpovídají obecnému vkusu.

Nymburská knihovna spouští projekt Kniha do vlaku v lednu 2016 a umístila regál s knihami na nymburském nádraží, knihy bude dle potřeby doplňovat. Regál ozdobily svými kresbami děti ze Základní umělecké školy     v Nymburce.

Knihu do vlaku si můžete půjčit na nádraží zdarma a o svých pocitech, spokojenosti nebo připomínkách nás můžete informovat.

Video z nádraží

VRÁTIT KNIHY NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ!!! sticky icon

Z Grantu Středočeského kraje jsme pořídili BIBLIOBOX,do kterého můžete vracet knížky mimo otevírací hodiny knihovny. Nový bibliobox naleznete na chodníku před vchodem do knihovny.

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi