Region

Fond regionální literatury je součástí studovny Městské knihovny Nymburk. Obsahuje dokumenty týkající se Nymburska  – města  Nymburk, obcí, významných osobností, událostí, dějin i současného dění v regionu. Dokumenty lze vyhledat v on-line katalogu knihovny. Informace regionálního charakteru a výpůjčky regionální literatury (prezenčně) jsou poskytovány ve studovně.

Fond regionální literatury je průběžně doplňován o nově vydané publikace i dříve vydané dokumenty.

Za regionální dokumenty jsou považovány
•dokumenty pojednávající o historii, geografii a osobnostech regionu
•dokumenty v tomto regionu vydané
•dokumenty regionálními autory zpracované

Za regionální autory bývají zpravidla považováni
•rodáci, i když působili mimo vytyčený region
•dále autoři v regionu literárně působící, ale původem odjinud
•také autoři, kteří sice pocházeli odjinud, ale region tematizovali ve své tvorbě

Regionální fond zahrnuje
•knihy - monografie, ročenky, sborníky, almanachy
•periodikum – Týdeník Nymbursko
•zpravodaje obcí

Regionální databáze
•osobnosti regionu
•analytický popis článků z regionálního tisku