Detail aktuality

Virtuální univerzita třetího věku

Téma - České dějiny a jejich souvislosti II.
Knihovna opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku tentokrát o české historii. Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže s tématem a šest semestrů společného setkávání a e-learningového studia završit slavnostní promocí. Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč.

 LEKCE

 DATUM

 1. SKUPINA

 2. SKUPINA

 1. lekce

 10.10. 2018

 8:30 – 9:45

 10:00 – 11:15

 2. lekce

  24. 10. 2018

 8:30 – 9:45

 10:00 – 11:15

 3. lekce

  7. 11. 2018

 8:30 – 9:45

 10:00 – 11:15

 4. lekce

 21. 11. 2018

 8:30 – 9:45

 10:00 – 11:15

 5. lekce

  5. 12. 2018

 8:30 – 9:45

 10:00 – 11:15

 6. lekce

 19. 12. 2018

 8:30 – 9:45

 10:00 – 11:15

 

Výukovým garantem přednášek je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Tento cyklus přednášek volně navazuje na kurz České dějiny a jejich souvislosti. Věnuje se dalším historickým etapám.

 

Osnova

1. Krize jako počátek nového
2. Zlatý věk
3. Temno a jeho světla
4. Osvícení a jeho stíny
5. Národní obrození
6. Zrození občana

Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní.

Vloženo: 24.08. 2018